לשיחת ייעוץ ראשונית בחינם:

Schedule a free meeting:

 

זכיינות עסקית

ייעוץ עסקי בתחום הזכיינות העסקית

מה היא זכיינות עסקית?

הזכיינות העסקית היא שיטה ניהולית, בה חברה בעלת סימני מסחר ושיטות עסקיות מוכחות מעניקה ליזם פרטי (הזכיין) זכויות להקמת עסק על פי שיטתה. הזכיין נהנה מיתרונות המותג שצברה הרשת, וכן מקבל מודל עסקי, שיווקי וניהולי מן המוכן. בתמורה, נדרש הזכיין לשלם לחברה המזכה אחוז מסוים מהיקף המכירות, תשלום חודשי, התחייבות לרכישת סחורה וכדומה. הזכיין נדרש לעיתים קרובות למלא אחר הנחיות החברה המזכה, וזו מצידה עשויה לבדוק ולבקר מפעם לפעם את קיום תנאי הזיכיון העסקי. אי עמידה בתנאים שנקבעו לזכיין, עשוי לקצר את תקופת הזיכיון או לבטלה.

אילו סוגי זכיינות עסקית קיימים?

בישראל פועלות כ-350 חברות מזכות, המפעילות חנויות רשת או מערך לממכר מוצרים ושירותים. אף כי זכיינות עסקית יכולה להופיע במגוון רחב של תחומים, כמחצית מחנויות הזכיין בארץ הנן בענף המזון. זכיינות עסקית בתחום זה כוללת את רשתות בתי הקפה, המזון המהיר והמסעדות. מתוך אלה קרוב לתשעים אחוזים הם עסקים ורשתות מקומיות, והשאר חברות זרות, בעיקר אמריקאיות.

תחום בולט נוסף לזכיינות הוא ענף האופנה, התופס כשמונים אחוזים מהזכיינים ברשתות המסחר. כאן בולטות הרשתות הגדולות מאירופה וארה"ב, אם כי בשנים האחרונות ישנה האטה מסוימת בתחום זה, בעוד ענף האופנה בישראל הופך פחות מתאים לניהול בשיטת זכיינות עסקית, ופחות אטרקטיבי ליזמים המעוניינים בהקמת עסק.

תחום התופס נפח קטן אך נמצא בעלייה, הוא תחום שירותי הנדל"ן, בו תופסות מספר רשתות הפועלות בשיטת הזכיינות תאוצה  רבה. בישראל כיום כעשר חברות לשיווק נדל"ן הפועלות בשיטת הזכיינות.

מה נדרש מהיזם בהקמת עסק בזכיינות?

מעבר לעמידה בתנאי הזיכיון שנדונו לעיל, מן הזכיין נדרש לעיתים לעבור הכשרה של הרשת. בהכשרה זו מוטמעים ערכי המותג, ונלמדות שיטות הניהול והשיווק של החברה. על הזכיין להשקיע סכום כסף ראשוני, הנע בין 120,000 ש"ח בעסקים בענף השירותים, ל- 500,000 ש"ח ועד לשני מיליון בענף המזון.

עם קניית הזכאות ופתיחת החנות או הסניף, ישנן השקעות נלוות של שיפוץ, קניית המקום ורכישת מלאי.   לאחר ההשקעה הראשונית, ישנן הוצאות תפעול שוטפות, קניית סחורה ומוצרים נלווים בהתאם להסכם עם הרשת, עלויות פרסום, שיווק ושכר לעובדים.

בנוסף לעלויות הרגילות הנדרשות מבעל עסק, ישנם התשלומים לחברה המזכה. כספים אלה יכולים להיות כאחוזים מסך הרווחים, או תשלומים חודשיים קבועים המסוכמים מראש.

לסיכום, שיטת הזכיינות מאפשר ליזם סיוע משמעותי בהקמת עסק. המודל העסקי ושיטות הניהול והשיווק מוגדרות מראש, והזכיין נהנה מקהל לקוחות המכיר את המותג ונאמן לו.

ניתן לראות שחברות רבות בישראל בוחרות לעבוד בשיטת הזכיינות, בייחוד בתחומי המזון והאופנה. בשנים האחרונות נכנסת שיטה זו גם לתחומי השירותים ובייחוד שיווק הנדל"ן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

ממליצים

82

Recommend

227

מאמרים

227

Articles