לשיחת ייעוץ ראשונית בחינם:

Schedule a free meeting:

 

תוכנית עסקית – במה חשוב להתמקד?

תוכנית עסקית מהווה למעשה תוכנית פעולה מפורטת למיזם אותו מעוניינים להקים.

מטבע הדברים היא צריכה לכלול כל פרט ועניין הקשור בה במישרין או בעקיפין.

רשימת הנושאים אותם יש לסקור, ללמוד ולנתח הינה ארוכה ומגוונת וניתן למצוא אותה בכל אתר אינטרנט או ספר העוסק בתחום של בניית תוכנית עסקית. רשימה זו כוללת נושאים כמו תאור מפורט של המיזם ומטרותיו, הקשר של היזם למיזם, קהל היעד אליו הוא פונה, הסביבה העסקית והתחרות, המודל העסקי ותמחור השירותים, ערוצי השיווק, אסטרטגיה שיווקית וניתוחים פיננסיים מפורטים.

​תוכנית עסקית: האם להתמקד בתחומי ליבה וניתוחים פיננסיים?

ניתוח מעמיק ויסודי של כל קשת הפרטים והמידע יהיה אמנם בעל ערך רב ויתרום רבות להבנת המיזם ולתוכנית אשר תגובש אולם הזמן והמשאבים שיידרשו לצורך זה יהיו גבוהים מעבר לצורך.לעומת זאת, התמקדות בנושאי הליבה העיקריים אשר צפויים להשפיע על המיזם ותוצאותיו תוך סקירה כללית של הנושאים האחרים אשר קשורים למיזם, אולם רמת ההשפעה שלהם עליו נמוכה תהיה הדרך שתמקסם את היחס עלות / תועלת ולכאן יש לשאוף.את התשובה לשאלה 'במה להתמקד' ניתן למצוא בניתוח הפיננסי של התוכנית העסקית תוך ניתוח הרגישות על שינויים בפרמטרים השונים.כידוע, ניתוח פיננסי מבוסס על פרמטרים והנחות יסוד רבים ומגוונים הכוללים את רשימת מרכיבי ההשקעה, סכומי השקעה ועיתוי ההשקעה של כל אחד מהם, מרכיבי ההוצאות וסכומם החודשי, עלויות השכר ושיעורי המשרה לכל אחת מהמשרות ולכל אחת מתקופות התוכנית, תקציבי השיווק והנחות ביחס לשיעורי ההמרה שינבעו מהן, רמות התמחור, עלויות ישירות וכדו'. שינוי בכל אחד מהפרמטרים יגרור שינוי בממצאים.

​ניתוחי רגישות ואיתור פרמטרים ברי משמעות

לאחר בניית המודל הפיננסי והצבת הערכים בפרמטרים שמייצגים הנחות יסוד אלו ניתן בנקל לבחון את השפעת השינוי של כל אחד מהם על התוצאה הסופית (סכום ההשקעה הנדרשת, תקופת החזר ההשקעה, נקודת האיזון, רמת הרווחיות וכו'). בחינה שיטתית של שינויים בכל אחד מהפרמטרים תציף באופן ברור ובולט את אותם פרמטרים אשר שינוי קל בהם יביא לשינוי משמעותי בתוצאות החזויות.פרמטרים אלו הם הפרמטרים בהם יש להתמקד במסגרת תוכנית עסקית, לחזור ולחקור מחדש ולגבש עבורם ביסוס חזק המושתת על ניתוח מעמיק ויסודי. לעומתם, הפרמטרים אשר שינוי משמעותי בהם יביא לשינוי זניח בתחזית הממצאים לא יחשבו כמהותיים ולא יהיה צורך להשקיע בהם מאמץ יתר על המידה במסגרת התוכנית.

שתפו

82

ממליצים

82

Recommend

227

מאמרים

227

Articles