לתיאום פגישת הכרות ללא עלות:

 

תכנית עסקית למסעדה

איך בונים תכנית עסקית למסעדה ?

מדוע חשוב לבנות תכנית עסקית לפני פתיחת מסעדה בפועל? אילו נתונים נדרשים לתכנית עסקית? איך משיגים נתונים לתכנית עסקית ? מה המבנה הנכון של תכנית עסקית.

תכנית עסקית חשובה תכנון העסק שלכם. אתם יכולים לבנות לבד את התכונית אבל מומלץ שיעשה זאת איש מקצוע עם ניסיון בייעוץ עסקי – מכיוון שבתכנית עסקית מקצועית יש שימוש בנתונים וחישובים שיזם ללא ניסיון לא מכיר, ומטרת התכנית היא לכוון אותו לנתיב הנכון לו

מדוע חשוב לבנות תכנית עסקית לעסק ?

מכיוון שהתכנית תספק ליזם את המתווה לעסק שלו, מכיוון שהתכנית היא הפלטפורמה המקובלת להציג את העסק לגורמים חיצוניים (מימון, שותפים וכד')

אילו נתונים נדרשים לתכנית עסקית ?

נתוני שוק רלוונטיים לעסק. ועדכניים

תכנון עלות הקמה

צפי הכנסות והוצאות

תזרים

איך משיגים נתונים לתכנית עסקית ?

נתונים לתכנית ניתן להשיג אצל יועצים מענף המזון, או מהאינטרנט או מעסקים דומים שמוכנים לספק לכם נתונים רלוונטיים.

מבנה כללי של תכנית עסקית

 • רקע על היזמים
 • הרעיון העסקי
 • פעולות ושלבי ביצוע למימוש
 • התוכנית העסקית
 • תקציר מנהלים 
 • הנחות יסוד כלכליים
 • תוכנית שיווק ומכירות
 • תוכנית השקעות
 • הוצאות תפעול וכח אדם
 • מקורות מימון
 • תחזית רווח והפסד.
 • תחזית תזרים מזומנים תפעולי
 • דוח סיכום

לסיכום,

תכנית עסקית מאפשרת לכם ולגורמים חיצוניים להבין את מהות העסק, מגדירה לכם יעדים ותוחמת את גבולות העסק, מסייעת בגיוס כספים ובקבלת החלטות להמשך ההקמה.

לחצו לפרטים נוספים על הקמת מסעדות 

82

ממליצים

145

מאמרים
 • דילוג לתוכן