לשיחת ייעוץ ראשונית בחינם:

Schedule a free meeting:

 

כיצד לנהל תזרים מזומנים מאוזן?

ניהול תזרים מזומנים מאוזן הנו תנאי בסיסי והכרחי לקיומו של עסק יציב, מצליח ומאריך ימים. עסק שמאבד את האיזון או נקלע ליתרה שלילית עלול למצוא עצמו בסחרור מסוכן. על כן, חשוב להכיר בחשיבות השמירה על תזרים מזומנים מאוזן, לנקוט צעדים מתוכננים ויעילים ולהסתייע בייעוץ עסקי מקצועי.
תזרים המזומנים וחשיבותו
תזרים מזומנים הינו התחזית אודות היתרה הצפויה בחשבונות הבנק של העסק או החברה. 
הכסף המזומן המצוי בחשבון הבנק של העסק מהווה את עתודותיו, מעין חמצן כלכלי, ההכרחי על מנת שהעסק ימשיך לנשום ולהתקיים. 
עסק שתזרים המזומנים שלו אינו מאוזן צפוי לסבול מ"מחנק", מקשיים ומנזקים לטווח הקצר והארוך, כדוגמת ירידה באמינות מצד ספקים, לקוחות ובנקים, צ'קים חוזרים, ובטווח הארוך אף יותר – כישלון עסקי ופשיטת רגל. 
על כן, מומלץ כי השאיפה של כל בעל עסק תהיה לשמירה על יתרה חיובית או מעט מעל למינוס המקסימלי האפשרי שקבע הבנק עבור העסק. יתרה שלילית עלולה להוביל לסחרור מסוכן ולאובדן שליטה, ומסכנת את עתידו של העסק.
כאשר מדובר בעסק קטן, תזרים המזומנים מנוהל בדרך כלל בידי בעלי העסק באמצעים פשוטים – בראש או בעזרת רישומים של ההוצאות הקבועות וההכנסות הצפויות. כאשר מדובר בעסק בסדר גודל משמעותי יותר, עם נפח פעילות גדול, אין בכך די, ומומלץ לעבור לליווי מקצועי על ידי יועצים עסקיים, ולהשתמש בתכנות המסייעות לנהל באופן יעיל את תזרים המזומנים. בעלי עסקים קטנים ובינוניים רבים פונים לניהול תזרים המזומנים באמצעות גיליונות אקסל, בהם הם מזינים הוצאות והכנסות צפויות. זוהי מערכת פשוטה לתפעול וחינמית. עם זאת, היא חסרה מספר פונקציות: יש לעדכן "ידנית" מדי חודש הכנסות והוצאות קבועות ומחזוריות (כדוגמת תשלום חשבון חשמל או טלפון), יש להזין מידע מחשבון הבנק של העסק, להעביר ולהעתיק נתונים באופן ידני. תוכנות לניהול תזרים מזומנים פותרות בעיות אלו, ומקלות על השימוש, התפעול והמעקב: ניתן להזין הוצאות והכנסות קבועות הן מחוברות לאתרי הבנקים ומאפשרות שליפת נתונים מחשבון הבנק וכן ניתן לייבא נתונים אודות תשלומים צפויים ותשלומים שבוצעו בפועל ולהוסיף מידע והערכות אודות מידת הודאות הצפויה של פעולות עתידיות.
מספר טיפים לניהול תזרים מזומנים מאוזן
1. הכנה של תכנית עסקית – ניהול שוטף של עסק דורש תשומת לב להמון פרטים וכולל עומס, אירועים בלתי צפויים והתקלות שונות. בעלי עסקים מתקשים לעתים "להרים את הראש" מעל למי היומיום והשגרה העסקית, ולבחון את מצבו הכללי של העסק, לזהות מגמות בתחום הפעילות ולהבין את מצב המשק והשוק באופן כולל. הכנה נכונה של תכנית אסטרטגית עשויה להוות מעין מצפן לעסק לטווח הארוך, ולתת מענה מתוכנן לשאלות חשובות שעשויות להצמיח קשיים בעתיד.
התכנית האסטרטגית תתווה דרכי פעולה, מטרות וקווים מנחים להתפתחות עסקית ולעשייה עתידית, ותאפשר לפעול על פי היעדים ובהתאם לצרכים ולאפשרויות הקיימות מבחינה כספית.
2. חשבון בנק נפרד לעסק – בעת פתיחת עסק ובניסיון לנהל תזרים מזומנים מאוזן, מומלץ לפתוח חשבון בנק עסקי נפרד מחשבונכם הפרטי. חשבון נפרד יסייע לכם לנהל מעקב שוטף אחר ההוצאות וההכנסות של העסק, בנפרד מן ההוצאות הפרטיות. הגדרת החשבון כחשבון פרטי (ולא כ"חשבון עסקי") עשויה לחסוך עמלות – על כן בדקו את התנאים שמציעים הבנקים.
3. מסגרת האשראי של העסק – שמירה והקפדה על מסגרת האשראי בבנק הינה הכרחית בניהול עסק. באם צפויה לכם חריגה משמעותית בקרוב, מומלץ להסדיר את העניין מראש עם פקיד הבנק האחראי על ענייניכם. כמו כן, מומלץ להכיר את אפשרויות המימון ומתן ההלוואות הנוספות הקיימות היום בשוק, ובהן חברות האשראי, חברות ליסינג, המסייעות ברכישת רכב וציוד, קרנות ממשלתיות וקרנות סיוע המעניקות הלוואות עסקיות בתנאים סבירים ועוד.
4. היכרות עם תקנות רשות המסים באשר להוצאה מוכרת – לרשויות המס הוראות והגדרות הנוגעות להוצאות מוכרות, ועל מנת לצמצם את סעיפי ה"הנאה האישית" או ה"הטבה האישית" נוהגות רשויות המס להכיר רק בהוצאות הקשורות ישירות לתהליך העסקי. כך למשל, נסיעה לחו"ל תוכר כהוצאה מוכרת באם תוכלו להוכיח שבקרתם בתערוכה עסקית או שהוזמנתם לתת הרצאה במסגרת העסק.
5. בחינה פיננסית של מצב הלקוחות – לעסק הניזון מלקוחות מומלץ לערוך בדיקה מקצועית של איתנות פיננסית – בדיקה המאפשרת לקבוע האם הלקוחות יוכלו לעמוד בתשלומים המגיעים לכם.
באם נסיונכם או בחינת האיתנות הפיננסית מעלים כי קיים לקוח שצפוי להתקשות לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות, נקטו צעדי זהירות כדוגמת הימנעות ממתן אשראי וביטוח של ההמחאות המתקבלות מלקוח זה.
מעוניינים בפגישת ייעוץ פיננסי עם אחד היועצים הפיננסים שלנו? לחצו כאן
שתפו

82

ממליצים

82

Recommend

227

מאמרים

227

Articles